telefon +420 736 513 860 mail ernie@phil.muni.cz
logo projektu ERNIE

Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů
Platform for Educational and Research Cooperation in the Network of Information Professionals

Kontakt

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Bočková – manažerka projektu
Telefon: +420 736 513 860
Email projektu: ernie@phil.muni.cz

opvk