telefon +420 736 513 860 mail ernie@phil.muni.cz
logo projektu ERNIE

Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů
Platform for Educational and Research Cooperation in the Network of Information Professionals

05 – Organizace konferencí

Infokon 2013: elektronický sborník prezentací a výzkumných zpráv

Stáhněte si kompletní sborník z konference Infokon 2013 ve formátu PDF [velikost 110MB].

Jednotlivé příspěvky vystupujících:

Více informací o konferenci se dozvíte na webu Infokon.cz.

BOBCATSSS 2015

Mezinárodní studentská kofnerence BOBCATSSS se konala ve dnech 28.–30. ledna 2015.

Stáhněte si kompletní sborník abstraktů z konference BOBCATSSS 2015 ve formátu PDF [velikost 4,88MB].

Více informací o konferenci se dozvíte na webu Bobcatsss2015.com.

opvk