telefon +420 736 513 860 mail ernie@phil.muni.cz
logo projektu ERNIE

Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů
Platform for Educational and Research Cooperation in the Network of Information Professionals

04 – Podpora společných projektů

opvk