telefon +420 736 513 860 mail ernie@phil.muni.cz
logo projektu ERNIE

Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů
Platform for Educational and Research Cooperation in the Network of Information Professionals

03 – Rozvoj dalšího vzdělávání

Interakce člověk – počítač: několik kapitol k filozofii a teorii

Edice přeložených textů z Encycklopedia of Human Computer Interaction, kterou vydává The Interaction Design Foundation, je určena pro zájemce o studium oboru Interakce člověk – počítač (HCI). Tento obor, jeho teoretické základy i praktické postupy navrhování a hodnocení interaktivních rozhraní, přináší nezanedbatelné základy také do Informační vědy. Především profesionálové v knihovnách a informačních centrech, kteří navrhují rozhraní uzpůsobená pro vyhledávání a poskytování dat, informací a znalostí, mohou z těchto kapitol čerpat inspiraci.

Kapitoly byly vybrány s ohledem na potřeby této cílové skupiny, mezi kterou patří i studenti oboru Informační studia a knihovnictví. Kapitola "Krátký úvod do Interakce člověk – počítač" poskytuje potřebné základy pro další studium oboru HCI. Čtenář zde nalezne informace o historickém vývoji a základní terminologické zázemí. Druhá kapitola "User Experience a Experience Design" umožňuje nahlédnout do problematiky navrhování služby nebo produktu jako prožitku. Kapitola se zabývá také otázkou vzniku profese interakčního designéra. Třetí kapitola "Sociální computing" představí technologie jako mediátory sociální komunikace v rámci komunit praxe. Kapitola je významným přínosem pro budování online informačních služeb, vyhledávacích nástrojů a online katalogů pro knihovny. Kapitola "Fenomenologie" představuje filozofické základy oboru HCI. Čtenář se zde seznámí s hlavními teoriemi, které popisují vnímání lidí a jejich chování a aktivity v reálném světě. Jsou zde uvedeny také myšlenky hlavních autorit jako je Husserl, Heidegger nebo Merleau-Ponty, kteří k fenomenologii významně přispívají. Poslední kapitola, která nese název "Afordance" do jisté míry navazuje právě na kapitolu o Fenomenologii. Afordance - vlastnosti fyzických artefaktů - které člověku přirozeně sdělují, co lze s daným objektem dělat, jsou chápány jako klíčový pojem v oblasti HCI. Je zřejmé, že tyto znalosti mohou přispět k lepšímu pochopení interakce člověka s interaktivním rozhraním jak na úrovni teorie, tak v praxi.

Původně publikované texty jsou dostupné v Encycklopedia of Human Computer Interaction, kterou vydalo The Interaction Design Foundation.

Přeložila Jaroslava Žgáničová
Editoval Tomáš Bouda a Pavla Minaříková
Licencováno pod Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported. Přeloženo s laskavým svolením Madse Soegaarda (The Interaction Design Foundation).

Přeložené kapitoly:

  1. Krátký úvod do Interakce člověk – počítač (John M. Carroll)
  2. User Experience a Experience Design (Marc Hassenzahl)
  3. Sociální computing (Thomas Ericson)
  4. Fenomenologie (Shaun Gallagher)
  5. Afordance (Viktor Kaptelinin)

opvk