telefon +420 736 513 860 mail ernie@phil.muni.cz
logo projektu ERNIE

Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů
Platform for Educational and Research Cooperation in the Network of Information Professionals

Aktivity

Výstupy projektu jsou rozděleny podle klíčových aktivit.

01 – Praxe a stáže

02 – Interaktivní semináře a workshopy

03 – Rozvoj dalšího vzdělávání

04 – Podpora společných projektů

05 – Organizace konferencí

06 – Účast na konferencích

opvk